KAPAL PELNI

Calon penumpang sementara berbaris, antre mau naik ke kapal (foto : Nur Terbit)

Calon penumpang sementara berbaris, antre mau naik ke kapal (foto : Nur Terbit)

Leave a Comment